Instytucje

Stowarzyszenie LGD

Koszęcin, ul. Szkolna 13

biuro@lesnakrainalgd.pl

OSP Pawonków

Pawonków, ul. Skrzydłowicka 5

osppawonkow1@gmail.com

Fitness Coach - Henia Sukienik

Lubliniec, Lubliniec

sukienikhenia@gmail.com

Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej

Lubecko, ul. Główna 42

34 356 31 47

sanktuarium.lubecko@op.pl

MOPS w L-cu

Lubliniec, ul. Oświęcimska 30

34 356 20 05

sekretariat@mops.lubliniec.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści

Lubliniec, ul. Plac Konrada Mańki 9

34 351 03 13

sekretariat@psmlubliniec.pl

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Koszęcin, ul. Zamkowa 3

34 310 64 15

info@zespolslask.pl

Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa

Posmyk, ul. Posmyk 5

info@niniwa.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny

Rusinowice, ul. Zielona 23

34 357 05 23

osrodek@rusinowice.nazwa.pl

Urząd Gmina Woźniki

Woźniki, ul. Rynek 11

34 36 69 911

urzad@wozniki.pl

Urząd Gmina Pawonków

Pawonków, ul. Lubliniecka 16

34 353 41 00

urzad@pawonkow.pl

Urząd Gmina Boronów

Boronów, ul. Dolna 2

34 353 91 00

gmina@boronow.pl

Urząd Gmina Ciasna

Ciasna, ul. Nowa 1

34 353 51 00

gmina@ciasna.pl

Urząd Gmina Kochanowice

Kochanowice, ul. Wolności 5

34 353 31 00

gmina@kochanowice.pl

Urząd Gmina Herby

Herby, ul. Lubliniecka 33

34 357 41 00

gmina@herby.pl

Urząd Gmina Koszęcin

Koszęcin, ul. Powstańców 10

34 357 61 00

koszecin@koszecin.pl

Starostwo Powiatowe

Lubliniec, ul. Paderewskiego 7

343510500

sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Herby, ul. Lubliniecka 10/12

343574035

sekretariat@herby.edu.pl

SOSW im. Konrada Mańki

Lubliniec, ul. Stalmacha 90

34 356 32 41

poczta@soswlubliniec.pl

Przedszkole

Lubliniec, ul. Stalmacha 90

34 356 32 41

poczta@soswlubliniec.pl

Liceum Ogólnokształcące

Psary, ul. Główna 91

(34)357 94 37

lopsary@interia.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48

34 351 14 36

sekretariat@ckziulubliniec.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza

Lubliniec, ul. Sobieskiego 22

34 351 14 33

lolubliniec@list.pl

Zespół Szkół Zawodowych

Lubliniec, ul. Klonowa 10

34 3511 432

zsz@zszlubliniec.pl