Sport i Rekreacja

Skatepark

Droniowiczki, ul. Droniowicka

Stadion

Psary, ul. Szkolna

Boisko sportowe

Lisowice, ul. Mickiewicza 20

Boisko sportowe

Sadów, ul. Tylna

Boisko wielofunkcyjne

Herby, Katowicka 6

Boisko sportowe

Lubecko, ul. Strażacka 1

Boisko sportowe

Strzebiń, ul.1 Maja 23a

Boiska sportowe

Koszęcin, ul. Sportowa 1

Boisko sportowe

Lisów, ul. Sportowa 15

Boisko sportowe

Olszyna, ul. Jałowcowa 34A

Boisko sportowe

Boronów, ul. Koszęcińska 10

Dirtpark Unia - Skatepark

Lubliniec, ul.dr Emila Cyrana

Kort tenisowy

Tanina, ul. Strażacka 7

Boisko sportowe

Sieraków Śląski, ul. Aleja Parkowa 2

Boisko sportowe

Pawonków, ul. Aleksandra Zawadzkiego 66

Boisko sportowe

Zborowskie, ul. Dolna 1G

Boisko sportowe

Kochanowice, ul. Słoneczna 11

Boisko sportowe

Rusinowice, ul.Piaskowa 16

Boisko wielofunkcyjne

Hadra, ul. Szkolna

Boisko sportowe

Woźniki, ul. Florianek 4

Boisko sportowe

Ciasna, ul.Szkolna

Boisko sportowe

Koszwice, ul. Zawadzkiego 12

Boisko sportowe

Łagiewniki Wielkie, ul. Lompy 10

Boisko sportowe

Droniowice, ul. Lipowa 36